Vælg en side

Professionelle sikkerhedsløsninger med fokus på kvalitet og fleksibilitet

I får professionelle sikkerhedsløsninger, optimeret til jeres behov. Vi arbejder ud fra jeres ønsker, med et konstant fokus på kvalitet og fleksibilitet. Kontakt os i dagLæs mere

Vores ydelser

R

Fysisk sikkerhed

Trusselsbilledet er for tiden en markant anden størrelse end Norden hidtil har været vant til. Behovet for beskyttelse er steget markant. Dette medfører en forøgelse af blandt andet sikkerhedspersonale tilstede på klienternes fysiske lokationer i form af udførelse af stationære sikkerhedsopgaver. Nordic Sentry Group varetager denne type opgaver, typisk i forbindelse med en samlet sikkerhedsløsning, typisk bestående af rådgivning, fysisk sikkerhedspersonale, digitale eller mekaniske sikringsløsninger.

R

Digital sikring

Nordic Sentry Group kan levere alle former for digital sikring. I forbindelse med opsætning af overvågningsløsninger yder Nordic Sentry Group rådgivning både i forhold til omfang og sikkerhedsplanlægning, og sikrer vores kunder en sikkerhedsløsning i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt anbefalinger i forhold til best practice, så det er nemt og overskueligt for vores kunder, at indrette sig efter gældende lovgivning.

R

Mekanisk sikkerhed

Nordic Sentry Group varetager alle former for mekanisk sikkerhed, alt efter kundens behov. I praksis kan der her være tale om nyetablering af en mekanisk sikkerhedsløsning, eller der kan være tale om en yderligere foranstaltning eller udbygning af allerede eksisterende sikringsløsninger.

R

Svindbekæmpelse og rådgivning

Det er desværre et kendt fænomen, med særlig fokus på detail sektoren, at produkter m.m. forsvinder. Dette medfører et økonomisk tab for virksomheden. Der kan som udgangspunkt være tale om flere årsager. Eksempelvis simpelt tyveri eller uhensigtsmæssige papirgange. Nordic Sentry Group tilbyder rådgivning, samt at forestå det nødvendige arbejde for at komme svindet til livs. Et forløb med svindbekæmpelse vil typisk forløbe over en periode, hvor der indsamles data. Herefter analyseres de indsamlede data og Nordic Sentry Group leverer herefter løsningsmodeller, der kan implementeres umiddelbart.

R

Sikkerhedsreceptionister

Sikkerhedsreceptionisten varetager udover almindelige receptionistopgaver ligeledes sikkerheden på den konkrete lokation. Sikkerhedsreceptionisten kan varetage opgaven i uniform, eller være klædt mere diskret som andre medarbejdere på lokationen for at fremme diskretion. Alle Nordic Sentry Groups medarbejdere er holdt ajour med førstehjælp og kan træde til, såfremt behovet skulle opstå.

R

Finansiering

Anskaffelsesomkostningerne for sikringsprodukter og ydelser, herunder digitale og mekaniske, kan være svære at overskue for virksomheder. Derfor har Nordic Sentry Group indgået et samarbejde med GRENKE Leasing. Vi kan derfor tilbyde leasing aftaler i samarbejde med GRENKE, der kan tilpasses den enkelte kundes ønsker. GRENKE er en stor aktør på markedet og vi kan derfor tilbyde leasing af både mindre, men også større projekter.

R

Sikkerhedsrådgivning

Nordic Sentry Group tilbyder sikkerhedsrådgivning på både nystartede projekter, samt gennemgang af etablerede sikkerhedsforhold. Vi sørger for en optimeret sikkerhedsplanlægning, som altid følger kundens behov. Vi er altid opmærksomme på eventuelle forsikringsproblemstillinger, hvilket altid er en del af vores rådgivning. Grundet de tilknyttede juridiske kompetencer, som Nordic Sentry Group besidder, tager vi altid udgangspunkt i alle forhold, der kan have betydning. Dermed kan vi afdække vores kunders risici bedre og gøre dem opmærksomme på eventuelle forhold, de skal forholde sig til enten nu eller i fremtiden.

R

Kontrol af eksterne vagtfirmaer

Nordic Sentry Group har autorisation fra Rigspolitiet til, at udføre kontrol med andre vagtvirksomheder. Vi kan dermed undersøge om jeres vagtfirma leverer sin forpligtelse i overensstemmelse med det aftalte sikringsniveau. Vi kan også føre kontrol med vagtselskabet i form af, at undersøge om deres medarbejdere lever op til kravene i lovgivningen, herunder inspicere for korrekt dokumentation på deres ansatte mv. Og såfremt det ønskes repræsentere jer overfor jeres nuværende eller fremtidige vagtselskab.

Uddannelse

Nordic Sentry Group tilbyder skræddersyet uddannelse til vores kunders medarbejdere. Dette kan være indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse mv.

 

Om Nordic Sentry Group

Nordic Sentry Group blev stiftet ultimo 2015, med det formål at kunne tilbyde sikkerhedsløsninger, der kan matche ”nutidens problemstillinger”, samt levere ydelser som er serviceminded og dermed er med til at skabe merværdi for vores kunder.

Virksomheden er fysisk beliggende på Frederiksberg, men kan udføre opgaver i hele landet, såvel som i udlandet.

Den daglige ledelse samt administration varetages af jurister, der sikrer virksomheden en solid grundstruktur, samt giver klienten en tryghed i form af faste legale rammer. Denne administrationsmodel sikrer at kundens sikkerhedsløsning er i overensstemmelse med gældende ret på området.

Sikkerhedsteamet hos Nordic Sentry Group består ligeledes af højt kvalificerede medarbejdere, der har mange års erfaring indenfor sikkerhedsbranchen. Ligeledes har Nordic Sentry Group tilknyttet en bred vifte af eksterne konsulenter, hvilket bevirker at Nordic Sentry Group kan tilbyde meget avancerede sikkerhedsløsninger.

Medarbejdere i Nordic Sentry Group er underlagt løbende tests og videreuddannelse igennem deres respektive ansættelsesforhold. Disse tests er implementeret for at Nordic Sentry Group kan tilbyde deres klienter en sikkerhedspakke, der altid er fuldt optimeret. Ansatte ved Nordic Sentry Group er yderligere underlagt tavshedspligt vedrørende alle oplysninger, de måtte komme i besiddelse af i forbindelse med deres arbejde.

Kontakt os

Adresse

Dronning Olgas Vej 20B

2000 Frederiksberg

 

Danske Bank

Reg: 3409

Konto: 11777880

Kontaktinformationer

Tlf: 70228555

Mail: kontakt@nordicsentrygroup.dk

6 + 5 =

Adresse